İDER Vakfı:

İDER Vakfı, 1997 yılında Ankara’da İDE Vakfı (İnsani Değerleri Koruma Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) adıyla kurulmuştur. 24 Temmuz 2002 tarihinde yapılan senet değişikliği ile vakfın adı İDER (İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı ) olarak değiştirilmiş ve vakfın merkezi de Ankara’dan İstanbul’a taşınmıştır.

Vakfa gelir temin etmek amacıyla 2008 yılında İnsani Değerler ve Ruh sağlığı Vakfı Sağlık İktisadi İşletmesi’ni kurarak düzenli bir şekilde gelir elde etme imkânı sağlamıştır.

Ayrıca İDER Vakfı İktisadi İşletmesi APlus Yemek Şirketi ve Aplus Temizlik Şirketinin yemek ve temizlik hizmetlerini satın alarak çeşitli kurumlara satış yapmakta ve böylece gelir elde etmektedir.

İDER Vakfı, 2010 yılında Üsküdar Üniversitesini kurmuştur.

İDER’in; vakıf senedinde yazılan amaç ve konularda kamu hizmetlerinde daha aktif rol almak amacı ile Kamuya Yararlı Vakıflar Listesi kapsamına dahil olmak için yapmış olduğu başvuru yetkili kurumlar tarafından uygun bulunarak; 01.04.2013 tarih ve 2013/4587 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Listesine dahil edilmiş ve halen kuruluş tüzüğündeki amaç ve konular kapsamında faaliyetlerine devam etmektedir.

Eğitim ve Sağlık Hizmetleri:

 Halen İDER Vakfı büyük çapta öğrenci bursu dağıtmakla birlikte; imkânları sınırlı olan birçok vatandaşın sağlık giderlerine destek olmakta ve ihtiyaç sahiplerinin ruh ve beden sağlığına katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca ülkemizin çok büyük sorunu olma potansiyeline sahip uyuşturucu vb. bağımlılıkların ıslah ve tedavisi için de yararlı projeler geliştirmektedir.

Kültür Hizmetleri:

  1. Vakıf Başkanımız  Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN;  psikolojik, insani değerler ve sosyolojik konuları içeren kitaplarının tamamının gelirini  İDER Vakfı’na bağışlamıştır.
  2. Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Vakfımızın kuruluşu olan Üsküdar Üniversitesi  öğretim üyeleri TV programları, konferanslar, seminerler, makale ve kitap yayınlarıyla toplumun kültür hayatına ve koruyucu sağlık hizmetlerine  katkı sağlamaya çalışmaktadırlar.
  3. Üsküdar Üniversitesi ile  üç ayda bir çıkarılan PsikoHayat isimli  dergi ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Vakfa Ait Kurumlar:

1. İDER İnsani Değerler Ve Ruh Sağlığı Vakfı Sağlık İktisadi İşletmesi
2. Üsküdar Üniversitesi
3. Özel MCA Sağlık Hizmetleri Turizm Eğitim Bilgisayar ve İnşaat Sanayi Tic. A.Ş.
4. Özel NPİ. Nöropsikiyatri İstanbul Sağlık Eğitim Danışmanlık Yayıncılık İnş. San. ve Tic. A.Ş.

İDER Vakfı’na Ait Gayrimenkuller:

1. İstanbul Şişli İlçesi Ayazağa Mah. İmam Çeşme Sok. Oyak Sitesi No: 26B Blok. Kat:2 D:5 adresinde bulunan mesken.
2. İstanbul Kadıköy İlçesi Osmanağa Mah. Bahariye Cad. No:12 kat:2 D:5 adresinde bulunan daire.